Truyền hình An Viên AVG tăng kênh trên hạ tầng DTH ngày 01/03/2013

 Truyền hình an viên tăng kênh, số lượng kênh truyền hình an viên mới nhất

Sáng nay ngày 01.03.2013  truyền hình AN VIÊN tăng thêm 6 kênh trên hạ tầng DTH nâng tổng số 99 kênh
Bình Phước 1, Hà Tĩnh, VTV Đà Nẵng, VTV4, VTV5 và VTC10 ( thay astro)
Tuy lần tăng kênh này không được quan tâm nhiều lắm nhưng cũng cho thấy là truyền hình AN VIÊN đang từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ

>> Danh sách kênh truyền hình An Viên

https://truyenhinhanvienhd.vn